پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)
 
پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
115
محبوب
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)

حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)در تاریخ ۷/۱۸برگزار شد.

1397/07/24 17:41
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)

حلقه های صالحین پایگاه محمّد رسول الله (ص) نوجوان؛میانسال و نونهال در تاریخ ۷/۱۱برگزار شد.

1397/07/20 15:32
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)

حلقه میانسال به سرگروهی خانم مرادی و حلقه نوجوان خانم شیرمحمدی و در تاریخ ۷/۴ برگزار شد.

1397/07/13 19:18
افتتاحیه مهد و پیش دبستانی گلهای بهشت پایگاه محمد رسول الله(ص)
افتتاحیه مهد و پیش دبستانی گلهای بهشت پایگاه محمد رسول الله(ص)

مهد و پیش دبستانی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) همراه با پخت و پخش آش نذری به نونهالان در تاریخ۷/۴ افتتاح شد.

1397/07/13 19:18
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)

حلقه های نوجوان و میانسال و پیشکسوت در پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1397/07/13 10:47