پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)
 
پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
115
محبوب
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)

حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)در تاریخ ۷/۱۸برگزار شد.

1397/07/24 17:41
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)

حلقه های صالحین پایگاه محمّد رسول الله (ص) نوجوان؛میانسال و نونهال در تاریخ ۷/۱۱برگزار شد.

1397/07/20 15:32
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)

حلقه میانسال به سرگروهی خانم مرادی و حلقه نوجوان خانم شیرمحمدی و در تاریخ ۷/۴ برگزار شد.

1397/07/13 19:18
افتتاحیه مهد و پیش دبستانی گلهای بهشت پایگاه محمد رسول الله(ص)
افتتاحیه مهد و پیش دبستانی گلهای بهشت پایگاه محمد رسول الله(ص)

مهد و پیش دبستانی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) همراه با پخت و پخش آش نذری به نونهالان در تاریخ۷/۴ افتتاح شد.

1397/07/13 19:18
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه های صالحین در پایگاه محمّد رسول الله(ص)

حلقه های نوجوان و میانسال و پیشکسوت در پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1397/07/13 10:47
برگزاری حلقه های کودک و نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه های کودک و نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)

حلقه های کودک و نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1397/05/03 16:55
برگزاری حلقه نوجوان سطح یک و دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان سطح یک و دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)

حلقه نوجوان سطح یک و دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1397/02/16 11:17
برگزاری هیئت ام البنین پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری هیئت ام البنین پایگاه محمّد رسول الله (ص)

هیئت ام البنین پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/12/15 برگزار شد.

1396/12/19 11:40
حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1396/12/19 11:04
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1396/12/19 11:00
برگزاری حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)

حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)در تاریخ 96/12/16 برگزار شد.

1396/12/19 10:31
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص)برگزار شد.

1396/11/29 23:41
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت

حلقه ی نونهال گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1396/11/29 11:30
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1396/11/29 11:25
حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص)

حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/11/11 برگزار شد.

1396/11/17 11:41
برگزاری حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)

حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/11/11 برگزار شد.

1396/11/17 11:36
حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)

حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/11/11 برگزار شد.

1396/11/17 11:31
حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

1396/10/30 10:42
حضور خواهران بسیجی در حلقه پیشکسوت
حضور خواهران بسیجی در حلقه پیشکسوت

حلقه پیشکسوت پایگاه محمّد رسوا الله (ص) در تاریخ 96/10/27 برگزار شد.

1396/10/30 10:30
حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص)

حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص) سرود به مناسبت دهه ی فجر تمرین کردند.

1396/10/30 10:26

1 2 3 4... 9