نسخه چاپی - جشنواره سرود یاران محراب
تاریخ : شنبه 30 دي 10:00
کد خبر : 627129
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

جشنواره سرود یاران محراب

جشنواره سرود یاران محراب

جشنواره سرود یاران محراب توسط معاونت فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر برگزار خواهد شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)  حوزه 262 میعاد  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،جشنواره سرود یاران محراب توسط معاونت فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر برگزار خواهد شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ