پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)
 
جمعه 26 آبان 1396 -

رای به سایت :
52
محبوب

برگزاری حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› جمعه 26 آبان 1396 - 13:05

حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/24 برگزار شد.

برگزاری حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› جمعه 26 آبان 1396 - 13:00

حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/21 برگزار شد.

برگزاری هیئت ام البنین و حلقه پیشکسوت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری هیئت ام البنین و حلقه پیشکسوت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› جمعه 26 آبان 1396 - 12:55

هیئت ام البنین و حلقه پیشکسوت از پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/24 برگزار شد.

برگزاری حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› جمعه 26 آبان 1396 - 12:51

حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/24 برگزار شد.

تمرین سرود حلقه نوجوان سطح یک و دو پایگاه محمّد رسول الله (ص)
تمرین سرود حلقه نوجوان سطح یک و دو پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› چهارشنبه 24 آبان 1396 - 21:12

حلقه نوجوان سطح یک و دو پایگاه محمّد رسول الله (ص)در تاریخ 968/24 به مناسبت هفته بسیج سرود تمرین کردند.

برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
    تاریخ› چهارشنبه 24 آبان 1396 - 21:09

حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص) در تاریخ 96/8/24 برگزار شد.

برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
    تاریخ› چهارشنبه 24 آبان 1396 - 19:34

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/24برگزار شد.

برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› چهارشنبه 24 آبان 1396 - 19:28

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/24 به مناسبت رحلت رسول اکرم (ص) برگزار شد.

حضور سرگروه های بسیج پایگاه محمّد رسول الله (ص) در کلاس هیئت عاشقان ولایت
حضور سرگروه های بسیج پایگاه محمّد رسول الله (ص) در کلاس هیئت عاشقان ولایت
    تاریخ› چهارشنبه 24 آبان 1396 - 19:11

حضور سرگروه های بسیج پایگاه محمّد رسول الله (ص) در کلاس هیئت عاشقان ولایت در تاریخ 96/8/24 حضور داشتند.

برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 19:43

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)در تاریخ 96/8/22 برگزار شد.

برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 19:33

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت در تاریخ 96/8/20 از پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

برگزاری حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› دوشنبه 22 آبان 1396 - 11:55

حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)در تایرخ 96/8/17 برگزار شد.

برگزاری حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› دوشنبه 22 آبان 1396 - 11:52

حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/17 برگزار شد.

برگزاری هیئت ام البنین و حلقه پیشکسوت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری هیئت ام البنین و حلقه پیشکسوت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› دوشنبه 22 آبان 1396 - 11:48

هیئت ام البنین و حلقه پیشکسوت از پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/18 برگزار شد.

تمرین سرود حلقه نوجوان سطح یک و دو پایگاه محمّد رسول الله (ص)
تمرین سرود حلقه نوجوان سطح یک و دو پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› دوشنبه 22 آبان 1396 - 11:44

حلقه نوجوان سطح یک و دو پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/17 سرود تمرین کردند.

برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› دوشنبه 22 آبان 1396 - 11:37

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت از پایگاه محمّد رسول الله (ص) و اجرای مراسم اربعین حسینی برگزار شد.

برگزاری هیئت ام البنین توسط پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری هیئت ام البنین توسط پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› دوشنبه 22 آبان 1396 - 11:20

هیئت ام البنین و حلقه پیش کسوت توسط پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/17 برگزار شد.

برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
    تاریخ› دوشنبه 22 آبان 1396 - 11:15

حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص) در تاریخ 96/8/17 برگزار شد.

برگزاری حلقه جوان در تاریخ 96/8/8در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه جوان در تاریخ 96/8/8در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› یکشنبه 21 آبان 1396 - 11:55

حلقه جوان در تاریخ 96/8/8در پایگاه محمّد رسول الله (ص)با حضور مادران جوان در مهد گلهای بهشت برگزار شد.

برگزاری حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› یکشنبه 21 آبان 1396 - 11:50

حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/8/11 برگزار شد.

1 2 3 4... 7