پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)
 
شنبه 30 دي 1396 -

رای به سایت :
74
محبوب

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 10:42

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

حضور خواهران بسیجی در حلقه پیشکسوت
حضور خواهران بسیجی در حلقه پیشکسوت
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 10:30

حلقه پیشکسوت پایگاه محمّد رسوا الله (ص) در تاریخ 96/10/27 برگزار شد.

حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 10:26

حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص) سرود به مناسبت دهه ی فجر تمرین کردند.

برگزاری حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 10:22

حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/10/28 برگزار شد.

آموزش مهارت آشپزی در حلقه نوجوان
آموزش مهارت آشپزی در حلقه نوجوان
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 1396 - 11:03

در حلقه نوجوان مهارت آشپزی و طرز تهیه سوپ شیر آموزش داده شد.

برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 1396 - 10:56

حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص) در تاریخ 96/10/20 برگزار شد.

حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› یکشنبه 24 دي 1396 - 11:51

حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/10/20 برگزار شد.

جلسه با مربیان مهد
جلسه با مربیان مهد
    تاریخ› یکشنبه 24 دي 1396 - 11:30

جلسه ای با مربیان مهد و صحبت در مورد چگونگی آموزش برگزار شد.

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
    تاریخ› یکشنبه 17 دي 1396 - 11:47

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار میشود.

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
    تاریخ› یکشنبه 17 دي 1396 - 11:40

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت توسط پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص)
    تاریخ› یکشنبه 17 دي 1396 - 11:36

حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله(ص) در تاریخ 96/10/13 برگزار شد.

حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› یکشنبه 17 دي 1396 - 11:32

حلقه نوجوان پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/10/13برگزار شد.

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت
    تاریخ› شنبه 09 دي 1396 - 19:52

حلقه نونهال در مهد قرآنی گلهای بهشت در پایگاه محمّد رسول الله (ص) برگزار شد.

برگزاری حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› شنبه 09 دي 1396 - 19:40

حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/10/6برگزار شد.

حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› شنبه 09 دي 1396 - 19:29

حلقه نوجوان در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/10/6 برگزار شد.

حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› شنبه 09 دي 1396 - 19:10

حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص) در تاریخ 96/10/6 برگزار شد.

برگزاری حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› پنجشنبه 30 آذر 1396 - 18:51

حلقه نوجوان سطح دو در پایگاه محمّد رسول الله (ص)در تاریخ 96/9/29 برگزار شد.

حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› پنجشنبه 30 آذر 1396 - 18:43

حلقه نوجوان سطح یک در پایگاه محمّد رسول الله (ص)در تاریخ 96/9/29 برگزار شد.

برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› پنجشنبه 30 آذر 1396 - 18:33

حلقه میانسال در پایگاه محمّد رسول الله (ص) درتاریخ 96/9/29 برگزار شد.

برگزاری جلسه مربی با سرگروه های پایگاه محمّد رسول الله (ص)
برگزاری جلسه مربی با سرگروه های پایگاه محمّد رسول الله (ص)
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 12:38

جلسه مربی با سرگروه های پایگاه محمّد رسول الله (ص)در تاریخ 96/9/25 برگزار شد.

1 2 3 4... 8