پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)
 
جمعه 29 دي 1396 -

رای به سایت :
72
محبوب

شهیدحسن باقری

تاریخ شهادت:  1361-09-11
محل شهادت:  منطقه فکه

دریکی ازمحله های  قدیمی تهران به دنیا آمد.آن روزمصادف باسوم شعبان بود.دبستان رادرمدرسه مترجمالدوله گذراند.ازسال سوم فعالیت های اجتماعی وعلمی را آغازکرد. وبه تحقیقات دینی وفراگیری قرآن وحدیث علاقه نشان میداد.دراسفندماه 1356به خدمت سربازی اعزام شد.باشروع زمزمه های انقلاب پادگان راترک کردوبه امواج خروشان ملت پیوست وشجاعت های زیادی ازخودنشان داد.حسن باقری درروزشنبه 61/9/11هنگام شناسایی مواضع عراق باانفجارخمپاره ای به شهادت رسید.