پایگاه مقاومت بسیج محمد رسول الله (ص)
 
یکشنبه 04 فروردين 1398 -

رای به سایت :
115
محبوب

سردارشهیدمهدی باکری

تاریخ شهادت:  1363-11-25
محل شهادت:  عملیات بدرشرق دجله

دریک خانواده مذهبی وباایمان متولدشد.دردوران کودکی مادرخودراازدست داد.تحصیلات ابتدایی ومتوسطه رادرارومیه به پایان رسانیدودردوران دبیرستان واردجریان سیاسی شد.پس ازاخذدیپلم به دانشگاه راه یافت.ودررشته مهندسی مکانیک مشغول تحصیل شد.شهیدباکری درعملیات فتح المبین ازناحیه چشم مجروح شدودرعملیات خیبرازناحیه کمرمجروح شد.