پایگاه مقاومت بسیج شهید مولوی
 
شنبه 30 دي 1396 -

رای به سایت :
67
محبوب

حلقه صالحین نوجوانان
حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› پنجشنبه 14 دي 1396 - 15:31

حلقه صالحین رده سنی نوجوان به سرگروهی خانم فیروزگر در روز پنجشنبه 14 دی ماه ساعت 15 تشکیل گردید.

حلقه صالحین کودکان
حلقه صالحین کودکان
    تاریخ› پنجشنبه 14 دي 1396 - 15:30

حلقه صالحین کودکان به سرگروهی خانم فیروزگر در روز پنجشنبه 14 دی ماه ساعت 14 تشکیل گردید.

حلقه صالحین میانسال و پیشکسوتان
حلقه صالحین میانسال و پیشکسوتان
    تاریخ› شنبه 02 دي 1396 - 12:36

حلقه صالحین رده سنی میانسال و پیشکسوتان به سرگروهی خانم دلیریان در روز سه شنبه 28 آذر ماه تشکیل گردید.

حلقه صالحین نوجوانان
حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› پنجشنبه 30 آذر 1396 - 15:12

حلقه صالحین رده سنی نونهال و نوجوان به سرگروهی خانم فیروزگر در روز پنجشنبه 30 آذر ماه برگزار گردید.

حلقه صالحین نوجوانان
حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 14:21

حلقه صالحین رده سنی نوجوان در روز پنجشنبه 23 آذر ماه به سرگروهی خانم فیروزگر تشکیل گردید.

حلقه صالحین کودکان
حلقه صالحین کودکان
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 14:15

حلقه صالحین کودکان و نونهالان به سرگروهی خانم فیروزگر در روز پنجشنبه 23 آذر ماه تشکیل شد.

برگزاری حلقه نوجوانان و کودکان
برگزاری حلقه نوجوانان و کودکان
    تاریخ› شنبه 18 آذر 1396 - 13:57

حلقه صالحین رده سنی نوجوانان و کودکان به سرگروهی خانم فیروزگر روز پنجشنبه نهم آذر ماه ساعت 14:30 برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهید مولوی
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهید مولوی
    تاریخ› پنجشنبه 16 آذر 1396 - 15:14

حلقه صالحین گروه سنی میانسالان و پیشکسوتان در روز سه شنبه هفتم آذر ماه تشکیل گردید.

برگزاری حلقه نوجوانان
برگزاری حلقه نوجوانان
    تاریخ› شنبه 04 آذر 1396 - 16:14

حلقه نوجوانان پایگاه شهید به مولوی به سرگروهی خانم فیروزگر روز پنجشنبه دوم آذر ماه ساعت 14:30 تشکیل گردید.

برگزاری حلقه پیشکسوتان پایگاه شهید مولوی در مزار شهدا
برگزاری حلقه پیشکسوتان پایگاه شهید مولوی در مزار شهدا
    تاریخ› چهارشنبه 01 آذر 1396 - 16:31

حلقه صالحین رده سنی بزرگسالان و پیشکسوتان در روز پنجشنبه مورخ 30 شهریور ماه در مزار شهدای گمنام زمزم برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهید مولوی
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهید مولوی
    تاریخ› چهارشنبه 01 آذر 1396 - 16:15

حلقه صالحین رده سنی پیشکسوتان در روز سه شنبه 30 آبان ماه به سرگروهی خانم دلیریان برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهید مولوی
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوتان پایگاه شهید مولوی
    تاریخ› چهارشنبه 01 آذر 1396 - 14:58

حلقه صالحین رده سنی پیشکسوتان به سرگروهی خانم دلیریان در روز سه شنبه 28 شهریور ماه برگزار گردید.

حلقه صالحین رده سنی جوانان
حلقه صالحین رده سنی جوانان
    تاریخ› چهارشنبه 01 آذر 1396 - 14:50

حلقه صالحین گروه سنی جوان و میانسال به سرگروهی سرکار خانم روحی روز دوشنبه 27 شهریور ماه برگزار گردید.

جلسه مربی با سرگروه ها
جلسه مربی با سرگروه ها
    تاریخ› یکشنبه 07 آبان 1396 - 14:25

جلسه مربی پایگاه با سرگروه های حلقه های صالحین روز سه شنبه 14 شهریور ماه برگزار گردید.