پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی
 
دوشنبه 28 خرداد 1397 -

رای به سایت :
126
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 262 میعاد ›› پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی
2
محبوب  
رای به خبر :
تولیدات متنی
تولیدات متنی

""هیچکس برای این سرزمین آقا نمیشود""
calendar
تاریخ : 1396/04/25 - 14:58

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی  حوزه 262 میعاد  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،
        ""هیچکس برای این سرزمین آقا نمیشود""

سلام ، سلام آقا،حضرت بزرگ، عزیز و...‌.... برای من خلاصه میشوی درتمام واژه های زیبای دنیا.....
 
شمابرای منِ جوان الگوووی بصیرت اعتدال اید..‌.

 
 پیام من گنجایش سپاس ازشما بخاطر تکیه گاه بودنتان در این سرزمین در این سرزمینی ک حماسه ها درخود دیده است راندارد.....
 در فکر بودم..........


منِ جوان.....
~چگونه ب شما تبریک بگویم......
 ~چگونه از شما تشکرکنم.... ‌

 گفتم شاید بتوانم باتبریکی ذره ای از روح خودم را ارام کنم.....دوست داشتن شما پروازی است
 روحی است ک پرواز میکند
 برای ملاقات شما برای دیدن شما لحظه ای ک ببینمتان و بغضم راه اشک را پیداکند اشک خوشحالی از دیدن شما لذت دارد اقا.....مشتاق دیداررر...‌..


♡تو بهترین لبخند خدای••••
♡ارامش بخش روح روان دنیای••••
♡توارمغان خوبی های دنیای•••••
♡امروز قشنگتررین طلوع خورشید است•••••
♡تولد اقا سرور ما انقلابی هااست•••••

.....بهتررررین یاور این سرزمین  تولدت مبارررک.....


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 12017
اشرف اسدی


مطالب مرتبط