پایگاه مقاومت بسیج المختار
 
شنبه 26 اسفند 1396 -

رای به سایت :
14
محبوب
در روز شهادت حضرت زهرا بسیجیان المختار به تماشای تاتر زنان پشیمان رفتند
در روز شهادت حضرت زهرا بسیجیان المختار به تماشای تاتر زنان پشیمان رفتند

در روز سه شنبه بسیجیان المختار به تماشای تاتر رفتند

1396/12/01 20:02
در روز شهادت صدیقه طاهره گایگاه المختار مراسم عزاداری برپا کرد
در روز شهادت صدیقه طاهره گایگاه المختار مراسم عزاداری برپا کرد

روز شهادت حضرت زهرا همه ما به سوگ نشستیم وبرای حضرت عزاداری کردیم

1396/12/01 19:50
تولیدات متنی به مناسبت نقد حاتمی کیا
تولیدات متنی به مناسبت نقد حاتمی کیا

پایگاه لمختار به مناسبت نقد آقای حاتمی کیا متنی تولید کرد

1396/11/24 20:03
همایش شعر در روز سه شنبه برگزار شد
همایش شعر در روز سه شنبه برگزار شد

مایش شعر در روز سه شنبه با حضور سردار سادت حسینی برگزار شد

1396/11/24 19:50
به بی سوادان در روز سه شنبه قران یاد دادیم
به بی سوادان در روز سه شنبه قران یاد دادیم

آموزش قرآن در روز سه شنبه در پایگاه المختار به بسیجیان بی سوادان

1396/11/24 19:37
آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد
آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

آموزش احکام در روز سه شنبه در پایگاه المختار برگزار شد

1396/11/24 19:30
حلقه صالحین پیشکسوت د رپایگاه المختار برگزار شد
حلقه صالحین پیشکسوت د رپایگاه المختار برگزار شد

در روز سه شنبه در پایگاه المختار حلقه صالحین پیشکسوت برگزار شد

1396/11/24 19:18
دعای توسل در پایگاه المختار برگزار شد
دعای توسل در پایگاه المختار برگزار شد

در روز سه شنبه در پایگاه المختار دعای توسل برگزار شد

1396/11/24 19:11
تولیدات متنی به مناسبت دهه فجر
تولیدات متنی به مناسبت دهه فجر

پایگاه المختار به مناسبت دهه فجر متنی تولید کرد

1396/11/22 20:57
زارش تصویری به مناسبت روز 22بهمن
زارش تصویری به مناسبت روز 22بهمن

پایگاه المختار به مناسبت یوم الله 22 بهمن گزارش تصویری تهیه کرد

1396/11/22 20:24
گزارش تصویری به مناسبت جشن دهه فجر
گزارش تصویری به مناسبت جشن دهه فجر

به مناسبت دهه فجر مراسمی در پایگا المختار برگزار شد

1396/11/22 19:51
غبار روبی شهدای گمنام مناسبت دهه فجر
غبار روبی شهدای گمنام مناسبت دهه فجر

به مناسبت دهه فجر غبار روبی از گلزارشهدا تکلیف ماست

1396/11/19 11:26
پیاده روی پایگاه المختار به مناسبت دهه فجر
پیاده روی پایگاه المختار به مناسبت دهه فجر

پایگاه المختار به مناسبت دهه فجر پیاده روی رفت

1396/11/19 11:18
دعای توسل در پایگاه المختار قراعت شد
دعای توسل در پایگاه المختار قراعت شد

در پایگاه المختار دعای توسل برگزار شد

1396/11/19 11:08
آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد
آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

در روز سه شنبه اموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

1396/11/19 10:59
تولیدات متنی به مناسبت دهه فجر
تولیدات متنی به مناسبت دهه فجر

پایگاه المختار به مناسبت دهه فجر متنی تولید کرد

1396/11/18 20:22
خبرنگار المختار از فرمانده پایگاه گزارشی تهیه کرد
خبرنگار المختار از فرمانده پایگاه گزارشی تهیه کرد

خبر نگار پیایگاه المختار از فرمانده پایگاه به مناسبت دهه فجر یک گزارش تهیه کرد

1396/11/16 19:12
برگزاری جلسه  فرهنگی در مسجد جامع صاحب الزمان
برگزاری جلسه فرهنگی در مسجد جامع صاحب الزمان

در مسجد جامع صاحب الز مان جلسه فرهنگی با حضور فرمانده پایگاه برادران و خواهران و امام جماعت برگزار شد

1396/11/16 17:24
تولیدات متنی به مناسبت دهه فجر
تولیدات متنی به مناسبت دهه فجر

پاایگاه المختار به مناسبدهه فجر متنی تولید کرد

1396/11/11 20:23
تولیدات متنی به مناسبت دهه فجر
تولیدات متنی به مناسبت دهه فجر

پایگاه المختار به مناسبت دهه فجر متنی تولید کرد

1396/11/11 20:17

1 2 3 4... 15