پایگاه مقاومت بسیج المختار
 
سه شنبه 26 دي 1396 -

رای به سایت :
10
محبوب
حلقه صالحین پیشکسوت د رپایگاه المختار برگزار شد
حلقه صالحین پیشکسوت د رپایگاه المختار برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه صالحین پیشکسوت برگزار شد

1396/10/26 19:11
دعای توسل در پایگاه المختار قراعت شد
دعای توسل در پایگاه المختار قراعت شد

دعای توسل در روز سه شنبه در پایگاه المختار برگزار می شود

1396/10/22 07:50
کلاس آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد
کلاس آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

کلاس اموزشی و عملی احکام در پایگاه المختار برگزار شد

1396/10/21 16:53
حلقه سرگروهها در پایگاه المختار برگزار شد
حلقه سرگروهها در پایگاه المختار برگزار شد

حلقه سرگروهها در پایگاه المختار در روز سه شنبه برگزار شد

1396/10/13 14:24
حوزه 262 برای روشنگری 9 دی از نوجوانان دعوت کرد
حوزه 262 برای روشنگری 9 دی از نوجوانان دعوت کرد

حوزه 262میعاد ابرای روشنگری از تمام پایگاهها خواست تا در سالن همایش شهربانو جمع شوند

1396/10/13 14:08
کلاس تقویتی ریاضی برای نوجوانان برگزار شد
کلاس تقویتی ریاضی برای نوجوانان برگزار شد

کلاس تقویتی ریاضی در ایام امتحان در پایگاه المختار برگزار شد

1396/10/13 13:50
روشنگری 9 دی در پایگاه المختار برگزار شد
روشنگری 9 دی در پایگاه المختار برگزار شد

به مناسبت 9دی و اغتشاشات سطح شهر در پایگاه المتار روشنگری انجام شد

1396/10/13 05:37
کلاس سفره آرایی در پایگاه المختار آموزش داده شد
کلاس سفره آرایی در پایگاه المختار آموزش داده شد

در پایگاه المختار کلاس سفره آرایی با حضور عموم و بسیجیان برگزا ر شد

1396/10/06 19:46
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوت در پایگاه المختار
برگزاری حلقه صالحین پیشکسوت در پایگاه المختار

در پایگاه المختار حلقه صالحین پیشکسوت برگزار شد

1396/09/24 20:39
ناحیه حبیب اقدام به اکران فیلم اشنوگل کرد
ناحیه حبیب اقدام به اکران فیلم اشنوگل کرد

ناحیه حبیب در روز پنجشنبه فیلم اشوگل را اکرا ن کرد

1396/09/24 20:29
برگزاری کلا س احکام در پایگاه المختار
برگزاری کلا س احکام در پایگاه المختار

در پایگاه المختار در روز سه شنبه کلاس احکام برگزار شد

1396/09/24 20:15
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه صالحین نو نهال برگزار شد

1396/09/24 20:03
برگزاری کلاس سفره آرایی در پایگاه المختار
برگزاری کلاس سفره آرایی در پایگاه المختار

در پایگاه المختار کلاس سفره آرایی برگزار شد

1396/09/24 19:55
برگزاری طب اسلامی در حوزه 261 صاحب الزمان
برگزاری طب اسلامی در حوزه 261 صاحب الزمان

در حوزه 261 صاحب الزمان همایش طب اسلامی برگزارشد

1396/09/24 19:41
برگزاری حلقه صالحین نونهال در مجموعه المختار
برگزاری حلقه صالحین نونهال در مجموعه المختار

در مجموعه المختار حلقه صالحین نوجوان برگزار شد

1396/09/14 19:08
برگزاری مراسم به جهت میلاد حضرت رسول(ص) و امام صادق (ع)
برگزاری مراسم به جهت میلاد حضرت رسول(ص) و امام صادق (ع)

در روز سه شنبه مصادف با میلاد پیامبر و امام ششم در پایگاه المختار مراسمی گرفته شد

1396/09/14 18:58
برگزاری آموزش احکام در پایگاه المختار
برگزاری آموزش احکام در پایگاه المختار

کلاس آموزش احکام در پایگاه المختار برگزار شد

1396/09/14 18:47
پایگاه المختار از بسیجیان فعال و پیشکسوت خود تجلیل و قدر دانی کرد
پایگاه المختار از بسیجیان فعال و پیشکسوت خود تجلیل و قدر دانی کرد

به مناسبت هفته بسیج پایگاه المختار از بسیجیان خود تجلیل و قدر دانی کرد

1396/09/08 12:30
برگزاری سخنرانی در باره شبهاتی که به زنان وارد می شود
برگزاری سخنرانی در باره شبهاتی که به زنان وارد می شود

پاسخ به برخی از شبهات زنان در پایگاه المختار

1396/09/07 19:17
پایگاه المختار جشن امامت امام زمان را برگزار کرد
پایگاه المختار جشن امامت امام زمان را برگزار کرد

در روز نهم ربیع پایگاه المختار مراسم عید به امامت رسیدن امام زمان را برگزار کرد

1396/09/07 18:54

1 2 3 4... 7