پایگاه مقاومت بسیج المختار
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
27
محبوب
برگزاری اردوی کردان کرج در پایگاه المختار
برگزاری اردوی کردان کرج در پایگاه المختار

پایگاه المختار در روز پنجشنبه بسیجیان خود را به اردوی کردان کرج برد

1397/04/18 20:00