تاریخ : دوشنبه 18 تير 23:28
کد خبر : 701472
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

حلقه صالحین پیشکسوت در پایگاه المختار برگار شد

حلقه صالحین پیشکسوت

حلقه صالحین پیشکسوت در پایگاه المختار برگار شد

در حلقه صالحین پیشکسوت المختار مباحث قرآنی گفته شد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج المختار  حوزه 262 میعاد  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،حلقه صالحین پیشکسوت  پایگاه المختار در روز های سه شنبه و یک شنبه  ساعت 10 صبح تا ساعت 12 برگزار می شود در این حلقه خانم سوری سر گرو ه این گروه با صلوات بر پیامبر خدا بخشی از آیات قرآن را میخواند و از بقیه نیز می خواهد تا بخوانند وبعد از آن آیاتی که در مورد موارد روز و یا پندها اخلاقی داشته باشد را توضیح و تفسیر می کند و از خانم ها  می خواهد تا شبهات روز گفته شود و پاسخ داده شود و در مورد مساعل اخلاقی هم صحبت میکند  و جلسه را به نماز ظهر و عصر وصل میکندیکی از مواردی که در این جلسات باز گو می شود رابطه بین افراد و اینکه آبروی یک مسلمان حرمتش از خانه خدا بالا تر است  و باید مواظب حرف ها و کار هامون باشیم و آبروی کسی را نریزیم و قضاوت بی خود نکنیمسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ