تاریخ : جمعه 22 دي 07:50
کد خبر : 638747
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

دعای توسل در پایگاه المختار قراعت شد

دعای توسل

دعای توسل در پایگاه المختار قراعت شد

دعای توسل در روز سه شنبه در پایگاه المختار برگزار می شود

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج المختار  حوزه 262 میعاد  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،دعای توسل زمزمه سه شنبه های هرهفته پایگاه المختار و همچنین در روز سه شنبه 96/10/19 پایگاه المختار در ساعت 16  همه با هم دعای توسل را زمزمه کردند و دست به دامان چهارده معصوم زدند تا در شدتها و غمها یاریمان کننند جز توسل در این شرایط راه دیگری نداریم تا ایشان مملکت ما را حفظ کنندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ