پایگاه مقاومت بسیج المختار
 
جمعه 26 آبان 1396 -

رای به سایت :
9
محبوب

در پایگاه المختار حلقه جوان برگزار شد
حلقه صالحین جو
در پایگاه المختار حلقه جوان برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 14 آبان 1396 - 20:47

در روز یکشنبه در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه صالحین نو نهال
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 09 آبان 1396 - 23:09

در پایگاه المختار حلقه نونهال صالحین برگزار شد

در پایگاه المختار جلسه سرگروه ها برگزار شد
جلسه سرگرو ه ها
در پایگاه المختار جلسه سرگروه ها برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 03 آبان 1396 - 23:15

در روز سه شنبه در پایگاه المختار جلسه سرگرو ه ها برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد
حلقه صالحین جوان
در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 03 آبان 1396 - 23:05

در روز سه شنبهدر پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه نو نهال ها
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 03 آبان 1396 - 00:27

در پایگاه المختار در روز سه شنبه حلقه نو نهالها برگزار شد

حلقه صالحین نو نهالها در پایگاه المختاربرگزار شد
حلقه صالحین نو نهال
حلقه صالحین نو نهالها در پایگاه المختاربرگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 26 مهر 1396 - 23:16

در روز سه شنبه در پایگاه المختار حلقه نو نهال مهد مهدویتبرگزار شد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه نو نهال
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 18 مهر 1396 - 21:47

در روز سه شنبه بعد از ظهر حلقه نو نهال به اسم مهد مهدویت برگزار شد

در مجموعه المختار حلقه صالحین  نونهال به اسم مهد مهدویت بر گزار شد
حلقه صالحین نو نهال
در مجموعه المختار حلقه صالحین نونهال به اسم مهد مهدویت بر گزار شد
    تاریخ› پنجشنبه 30 شهريور 1396 - 19:12

در روز پنجشنبه حلقه صالحین نونهال به اسم مهد مهدویت برگ.ار شد

در مجموعه المختار حلقه نوجوان به اسم ابراهیم هادی برگزار شد
حلقه صالحین نوجوان
در مجموعه المختار حلقه نوجوان به اسم ابراهیم هادی برگزار شد
    تاریخ› جمعه 24 شهريور 1396 - 00:08

در روز پنجشنبه حلقه صالحین نوجوان در مجموعه المختار برگزار شد

در مجموعه المختار حلقه صالحین نونهال برگزار شد
حلقه صالحین نو نهال
در مجموعه المختار حلقه صالحین نونهال برگزار شد
    تاریخ› جمعه 24 شهريور 1396 - 00:01

در روز پنجشنبه در مجموعه المختار حلقه صالحین نو نهال برگزار شد

برگزاری حلقه صالحین نونهال در مجموعه المختار
حلقه صالحین نو نهال
برگزاری حلقه صالحین نونهال در مجموعه المختار
    تاریخ› سه شنبه 21 شهريور 1396 - 21:46

در مجموعه المختار حلقه صالحین نونهال برگزار شد

در مجموعه المختار حلقه صالحین  نونهال به اسم مهد مهدویت بر گزار شد
حلقه صالحین نو نهال
در مجموعه المختار حلقه صالحین نونهال به اسم مهد مهدویت بر گزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 15 شهريور 1396 - 21:49

در روز سه شنبه حلقه صالحین نو نهال برگزار شد

حلقه صالحین جوان در مجموعه المختار برگزار شد
حلقه صالحین جوان
حلقه صالحین جوان در مجموعه المختار برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 07 شهريور 1396 - 00:35

در روز پنجشبه در حلقه جوان زیارت عاشورا برگزار شد

در مججموعه المختار مهد مهدویت تشکیل شد
حلقه صالحین نو نهال
در مججموعه المختار مهد مهدویت تشکیل شد
    تاریخ› پنجشنبه 26 مرداد 1396 - 19:02

در روز پنجشنبه در مجموعه المختار حلقه نونهال برگزار شد

 حلقه صاحین نو جوانهادر پایگاه المختار
تشکیل حلقه صالحین نوجوان
حلقه صاحین نو جوانهادر پایگاه المختار
    تاریخ› جمعه 17 دي 1395 - 18:53

دیروز حلقه نوجوان در پایگاه المختار تشکیل شد