پایگاه مقاومت بسیج المختار
 
جمعه 26 آبان 1396 -

رای به سایت :
9
محبوب
در روز سه شنبه کمیسیون جذب انجام شد
کمیسیون جذب
در روز سه شنبه کمیسیون جذب انجام شد
    تاریخ› شنبه 20 آبان 1396 - 16:47

در روز سه شنبه در پایگاه المختار کمیسیون جذب انجام شد

در روز اربعین جاماندگان اربعین پیاده روی کردند
راهپیمایی اربعین
در روز اربعین جاماندگان اربعین پیاده روی کردند
    تاریخ› شنبه 20 آبان 1396 - 16:32

در روز اربعین جاماندگان زیارت امام حسین به حرم شاه عبدالعظیم پناه بردند

در پایگاه المختار کلاس سفره آرایی برگزار شد
سفره آرایی
در پایگاه المختار کلاس سفره آرایی برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 14 آبان 1396 - 20:59

در روز یکشنبه کلاس سفره آرایی برگزا رشد

در پایگاه المختار حلقه جوان برگزار شد
حلقه صالحین جو
در پایگاه المختار حلقه جوان برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 14 آبان 1396 - 20:47

در روز یکشنبه در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد

تولیدات متنی به مناسبت 13آ بان
تولیدات متنی
تولیدات متنی به مناسبت 13آ بان
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:36

پایگاه المختار به مناسبت 13 آبان متنی را تولید کرد

در  روز چهار شنبه جلسه فرهنگی برگزارشد
جلسه فرهنگی
در روز چهار شنبه جلسه فرهنگی برگزارشد
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:28

در روز چهار شنبه جلسه فرهنگی با حضور سردار سادات حسینی از سپاه برگزار شد

شرکت در راهپیمایی روز 13 آبان
گزارش تصویری
شرکت در راهپیمایی روز 13 آبان
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 20:08

پایگاه المختار در روز 13 آبان در راهپیمایی شرکت کرد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه صالحین نو نهال
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 09 آبان 1396 - 23:09

در پایگاه المختار حلقه نونهال صالحین برگزار شد

در پایگاه المختار نشست آسیب های اجتماعی برگزار شد
سواد رسانه ای
در پایگاه المختار نشست آسیب های اجتماعی برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 09 آبان 1396 - 22:41

در پایگاه المختار نشست آسیب های اجتماعی و سواد رسانه ای برگزار شد

در پایگاه المختار جلسه سرگروه ها برگزار شد
جلسه سرگرو ه ها
در پایگاه المختار جلسه سرگروه ها برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 03 آبان 1396 - 23:15

در روز سه شنبه در پایگاه المختار جلسه سرگرو ه ها برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد
حلقه صالحین جوان
در پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 03 آبان 1396 - 23:05

در روز سه شنبهدر پایگاه المختار حلقه صالحین جوان برگزار شد

در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
حلقه نو نهال ها
در پایگاه المختار حلقه نو نهال برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 03 آبان 1396 - 00:27

در پایگاه المختار در روز سه شنبه حلقه نو نهالها برگزار شد

در پایگاه المختار برای  شهیده سال مرجان ناز قلچی سالگرد گرفته شد
سالگرد شهیده سال مرجان ناز قلچی
در پایگاه المختار برای شهیده سال مرجان ناز قلچی سالگرد گرفته شد
    تاریخ› سه شنبه 02 آبان 1396 - 23:43

در روز سه شنبه برای مرجان ناز قلچی سالگرد گرفته شد

در پایگاه المختار دعای توسل برگزار شد
دعای توسل
در پایگاه المختار دعای توسل برگزار شد
    تاریخ› سه شنبه 02 آبان 1396 - 23:35

در روز سه شنبه در پایگاه المختار دعا یتوسل برگزار شد

ناحیه حبیب در مجتمع شهدای ابوذر همایشی به نام امر به معروف برگزار کرد
همایش امر به معروف
ناحیه حبیب در مجتمع شهدای ابوذر همایشی به نام امر به معروف برگزار کرد
    تاریخ› چهارشنبه 26 مهر 1396 - 23:29

در مجتمع ابوذر روز سه شنبه ناحیه حبیب همایش امر به معروف حجاب را برگزار کرد

حلقه صالحین نو نهالها در پایگاه المختاربرگزار شد
حلقه صالحین نو نهال
حلقه صالحین نو نهالها در پایگاه المختاربرگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 26 مهر 1396 - 23:16

در روز سه شنبه در پایگاه المختار حلقه نو نهال مهد مهدویتبرگزار شد

امروز کارگاه اسیب های اجتماعی با موضوع فرزند پروری در پایگاه المختار برگزار شد
کار گاه آسیب های اجتماعی
امروز کارگاه اسیب های اجتماعی با موضوع فرزند پروری در پایگاه المختار برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 26 مهر 1396 - 00:37

اامروز سه شنبه در پایگاه المختار کارگاه آسیب های اجتماعی برگزار شد

تولیدات متنی به مناسبت ما همه سپاهی هستیم
تولیدات متنی
تولیدات متنی به مناسبت ما همه سپاهی هستیم
    تاریخ› یکشنبه 23 مهر 1396 - 21:23

پایگاه المختار به مناسبت پاسداران متنی تولید کرد

تولیدات متنی به مناسبت ما همه سپاهی هستیم
تولیدات متنی
تولیدات متنی به مناسبت ما همه سپاهی هستیم
    تاریخ› یکشنبه 23 مهر 1396 - 21:16

پایگاه المختار به مناسبت توهین به پاسداران متنی تولید کرد

در پایگاه المختار مراسم پر فیض دعای ندبه برگزار شد
مراسم پر فیض دعای ندبه
در پایگاه المختار مراسم پر فیض دعای ندبه برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 23 مهر 1396 - 17:33

در روز جمعه در پایگاه المختار مراسم پر فیض دعای ندبه برگزار شد

1 2 3 4... 11