تاریخ : چهارشنبه 22 شهريور 00:43
کد خبر : 550922
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی جوانان با نمد

برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی جوانان با نمد

نمایشگاه هنرهای دستی حلقه جوانان کار بانمدتو سط مجموعه حمزه سیدالشهدا برگزارشد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهداء(ع)  حوزه 262 میعاد  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ، نمایشگاه هنرهای دستی حلقه جوانان مجموعه حمزه سیدالشهدا کار بانمد در تاریخ ۹۶/۶/۲۱ساعت ۱۵باهمکاری جوانان برگزارشد وهمچنین خریداری هم شد توسط باز دیدکنندگان


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ