پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
یکشنبه 01 بهمن 1396 -

رای به سایت :
53
محبوب
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران و برادران  مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران و برادران مجموعه جندالله

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

1396/10/30 14:38
اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت ظهر و عصر با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

1396/10/30 09:25
اقامه ی نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت صبح با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

1396/10/30 09:22
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

1396/10/30 06:31
برگزاری دعای ندبه هر جمعه در پایگاه جندالله
برگزاری دعای ندبه هر جمعه در پایگاه جندالله

دعای پر فیض ندبه جمعه هر هفته به همت خواهران و برادران پایگاه جندالله برگزار میگردد.

1396/10/30 06:25
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

1396/10/30 06:22
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

1396/10/28 07:31
اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت ظهر و عصر با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

1396/10/28 07:05
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین جوانان به سرگروهی خواهر اموری فرد در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1396/10/28 07:00
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

1396/10/28 06:54
برگزاری هیئت منتظران موعود به همت خواهران مجموعه جندالله
برگزاری هیئت منتظران موعود به همت خواهران مجموعه جندالله

هیئت منتظران موعود به همت خواهران مجموعه جندالله در روز سه شنبه برگزار گردید.

1396/10/27 21:01
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

1396/10/27 20:49
برگزاری دعای ندبه هر جمعه در پایگاه جندالله
برگزاری دعای ندبه هر جمعه در پایگاه جندالله

دعای پر فیض ندبه جمعه هر هفته به همت خواهران و برادران پایگاه جندالله برگزار میگردد.

1396/10/27 20:29
طراحی پوستر به مناسبت شهادت حضرت فاطمه ی معصومه  (سلام الله)
طراحی پوستر به مناسبت شهادت حضرت فاطمه ی معصومه (سلام الله)

پوستر به مناسبت شهادت حضرت فاطمه ی معصومه (سلام الله) طراحی و منتشر شد.

1396/10/25 06:49
طراحی پوستر به مناسبت  سالروز شهادت شیخ نمر باقر النمر به همت گروه گرافیکی مجموعه جندالله
طراحی پوستر به مناسبت سالروز شهادت شیخ نمر باقر النمر به همت گروه گرافیکی مجموعه جندالله

پوستر به مناسبت سالروز شهادت شیخ نمر باقر النمر اندیشمند بزرگ جهان اسلام به همت گروه گرافیکی مجموعه جندالله طراحی و منتشر شد.

1396/10/25 06:38
برگزاری نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
برگزاری نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت صبح با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه برگزار گردید.

1396/10/25 06:30
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

1396/10/25 06:27
برگزاری نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
برگزاری نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت صبح با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه برگزار گردید.

1396/10/24 07:41
برگزاری حلفه صالحین نوجوانان شهید حججی سطح یک در پایگاه جندالله
برگزاری حلفه صالحین نوجوانان شهید حججی سطح یک در پایگاه جندالله

حلفه صالحین نوجوانان شهید حججی سطح یک به سرگروهی خواهر مهاجری در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1396/10/24 07:34
برگزاری نماز جماعت ظهر  و عصر  با حضور خواهران مجموعه جندالله
برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله

نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه برگزار گردید.

1396/10/23 14:00

1 2 3 4... 21