پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
پنجشنبه 28 تير 1397 -

رای به سایت :
114
محبوب
برگزاری هسته روشنگری با حضور مروج  پایگاه و اعضای هسته
برگزاری هسته روشنگری با حضور مروج پایگاه و اعضای هسته

هسته روشنگری با حضور مروج مجموعه و اعضای هسته با موضوع تبیین بیانات رهبری در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1397/01/24 19:46
برگزاری هسته روشنگری با حضور شهلا ایوضخانی مروج فرهنگی پایگاه و اعضای هسته
برگزاری هسته روشنگری با حضور شهلا ایوضخانی مروج فرهنگی پایگاه و اعضای هسته

هسته روشنگری با حضور شهلا ایوضخانی مروج فرهنگی پایگاه و اعضای هسته در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1396/10/20 16:54