پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
پنجشنبه 05 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
130
محبوب
حضور متربیان نوجوان حلقه صالحین در مزار شهدای کمنام
حضور متربیان نوجوان حلقه صالحین در مزار شهدای کمنام

حلقه صالحین نوجوانان مجموعه جندالله این هفته در جوار مزار شهدای کمنام برگزار گردید.

1397/06/13 10:31
برگزاری حلقه ی صالحین نوجوانان در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین نوجوانان در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین نوجوانان به سرگروهی خواهر ایوضخانی در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1397/06/13 10:05
برگزاری  حلقه های صالحین در سطوح مختلف در مجموعه جندالله
برگزاری حلقه های صالحین در سطوح مختلف در مجموعه جندالله

حلقه های صالحین در سطوح مختلف کودک -نوجوانان- جوانان - میانسالان و پیشکسوت در ایام مختلف هفته در مجموعه جندالله برقرار است .

1397/05/27 11:18
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهیدبرونسی به سرگروهی خواهر حسین زاده در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهیدبرونسی به سرگروهی خواهر حسین زاده در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید برونسی در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر حسین زاده برگزار گردید.

1397/02/17 23:57
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان به سرگروهی خواهر نریمانی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان به سرگروهی خواهر نریمانی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان به سرگروهی خواهر نریمانی در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1397/02/17 23:51
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین جوانان به سرگروهی خواهر اموری فرد در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1397/02/15 11:46
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان  به سرگروهی خواهر نریمانی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان به سرگروهی خواهر نریمانی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان به سرگروهی خواهر نریمانی در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1397/02/15 11:40
برگزاری جلسه مربی با سرگروه های حلقه صالحین  مجموعه جندالله
برگزاری جلسه مربی با سرگروه های حلقه صالحین مجموعه جندالله

جلسه مربی با سرگروه های حلقه صالحین مجموعه جندالله در سال جدید برگزار گردید.

1397/02/10 11:24
برپایی سفره ی احسان به همت جمعی از خواهران مجموعه جندالله
برپایی سفره ی احسان به همت جمعی از خواهران مجموعه جندالله

سفره ی احسان به همت سرگروه حلقه ی میانسال و متربیان برپا شد.

1397/02/08 00:11
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

1396/11/30 23:11
برگزاری حلقه ی صالحین نوجوانان  در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین نوجوانان در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین نوجوانان شهید حججی به سرگروهی خواهر مهاجری در پایگاه جندالله برگزار شد.

1396/11/24 09:42
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهیدبرونسی به سرگروهی خواهر حسین پور در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهیدبرونسی به سرگروهی خواهر حسین پور در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید برونسی در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر حسین پور برگزار گردید.

1396/11/24 09:15
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

1396/11/24 09:08
برگزاری حلقه ی صالحین پیشکسوت  شهید شیر دل به سرگروهی خواهر احدی  در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین پیشکسوت شهید شیر دل به سرگروهی خواهر احدی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین پیکسوت شهیدشیردل در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر احدی برگزار گردید.

1396/11/07 10:39
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید متوسلیان به سرگروهی خواهر نصیری  در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید متوسلیان به سرگروهی خواهر نصیری در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهیدمتوسلیان در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهرنصیری برگزار گردید.

1396/11/07 10:29
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین جوانان به سرگروهی خواهر اموری فرد در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1396/11/07 10:15
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

1396/11/07 10:11
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

1396/11/07 10:03
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین جوانان به سرگروهی خواهر اموری فرد در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1396/10/28 10:30
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

1396/10/28 10:24

1 2 3 4... 5