پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
یکشنبه 27 اسفند 1396 -

رای به سایت :
81
محبوب
خواهران مجموعه جندالله در حال آماده سازی اقلام جهزیه
خواهران مجموعه جندالله در حال آماده سازی اقلام جهزیه

طرح جمع آوری جهزیه برای نو عروسان به همت خواهران مجموعه جندالله برقرار است.

1396/10/20 11:13
کمپین جمع آوری جهزیه برای نوعروسان نیازمند
کمپین جمع آوری جهزیه برای نوعروسان نیازمند

طرح جمع آوری جهزیه برای نوعروسان به همت خواهران مجموعه جندالله برقرار است.

1396/10/20 11:06
طرح جمع آوری جهزیه برای  نوعروسان توسط مسئول سازندگی پایگاه جندالله
طرح جمع آوری جهزیه برای نوعروسان توسط مسئول سازندگی پایگاه جندالله

جهیزیه ای به مبلغ سه میلیون تومان توسط معاونت جهاد سازندگی پایگاه جندالله جمع آوری شد.

1396/05/18 10:40