پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
یکشنبه 29 مهر 1397 -

رای به سایت :
128
محبوب
خواهران مجموعه جندالله در حال آماده سازی اقلام جهزیه
خواهران مجموعه جندالله در حال آماده سازی اقلام جهزیه

طرح جمع آوری جهزیه برای نو عروسان به همت خواهران مجموعه جندالله برقرار است.

1396/10/20 11:13
کمپین جمع آوری جهزیه برای نوعروسان نیازمند
کمپین جمع آوری جهزیه برای نوعروسان نیازمند

طرح جمع آوری جهزیه برای نوعروسان به همت خواهران مجموعه جندالله برقرار است.

1396/10/20 11:06
طرح جمع آوری جهزیه برای  نوعروسان توسط مسئول سازندگی پایگاه جندالله
طرح جمع آوری جهزیه برای نوعروسان توسط مسئول سازندگی پایگاه جندالله

جهیزیه ای به مبلغ سه میلیون تومان توسط معاونت جهاد سازندگی پایگاه جندالله جمع آوری شد.

1396/05/18 10:40