پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
یکشنبه 01 بهمن 1396 -

رای به سایت :
53
محبوب
برگزاری جلسه فرماندهی محترم پایگاه  با اعضای شورای مجموعه جندالله
برگزاری جلسه فرماندهی محترم پایگاه با اعضای شورای مجموعه جندالله

جلسه فرماندهی محترم پایگاه با اعضای شورای مجموعه جندالله عصر امروز برگزار شد.

1396/10/20 16:27