پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
128
محبوب
 برگزاری دومین جلسه ی فرماندهی محترم مجموعه جندالله با اعضای شورا
برگزاری دومین جلسه ی فرماندهی محترم مجموعه جندالله با اعضای شورا

دومین جلسه ی فرماندهی محترم مجموعه جندالله با اعضای شورا در سال جدید برگزار گردید.

1397/02/10 06:45
برگزاری اولین جلسه ی اعضای شورا و سرگروه های حلقه ی صالحین در سال جدید  با حضور فرمانده محترم حوزه 262میعاد
برگزاری اولین جلسه ی اعضای شورا و سرگروه های حلقه ی صالحین در سال جدید با حضور فرمانده محترم حوزه 262میعاد

اولین جلسه ی اعضای شورا و سرگروه های حلقه ی صالحین در سال جدید در پایگاه جندالله برگزار گردید.

1397/01/24 20:06
تشکیل آخرین جلسه فرمانده محترم پایگاه جندالله با اعضای شورا
تشکیل آخرین جلسه فرمانده محترم پایگاه جندالله با اعضای شورا

آخرین جلسه فرمانده محترم پایگاه جندالله با اعضای شورا با حضور تمامی اعضا برگزار گردید.

1396/12/28 20:12
برگزاری جلسه فرماندهی محترم پایگاه  با اعضای شورای مجموعه جندالله
برگزاری جلسه فرماندهی محترم پایگاه با اعضای شورای مجموعه جندالله

جلسه فرماندهی محترم پایگاه با اعضای شورای مجموعه جندالله عصر امروز برگزار شد.

1396/10/20 16:27