پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
128
محبوب
برگزاری جشنواره سرود (یاران محراب)
برگزاری جشنواره سرود (یاران محراب)

جشنواره سرود (یاران محراب)به همت معاونت فرهنگی اجتماعی ناحیه حبیب ابن مظاهر با موضوعات استکبارستیزی و ضد صهیونیستی و... برگزار مینماید.

1396/11/01 00:00