پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
128
محبوب
برگزاری جلسه امر به معروف  به همت خواهران مجموعه جندالله
برگزاری جلسه امر به معروف به همت خواهران مجموعه جندالله

جلسه امر به معروف به همت خواهران مجموعه جندالله با حضور شهلا ایوضخانی فرمانده محترم پایگاه برگزار گردید.

1397/02/03 11:31
برگزاری جلسه امر به معروف  به همت خواهران مجموعه جندالله
برگزاری جلسه امر به معروف به همت خواهران مجموعه جندالله

جلسه امر به معروف به همت خواهران مجموعه جندالله با حضور شهلا ایوضخانی فرمانده محترم پایگاه برگزار شد.

1396/10/20 17:10