تاریخ : سه شنبه 19 تير 11:08
کد خبر : 701591
سرویس خبری : پوستر
 

طراحی و انتشار تولیدات گرافیکی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام )

تولیدات گرافیکی-شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام)

طراحی و انتشار تولیدات گرافیکی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام )

تولیدات گرافیکی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام )به همت خواهران پایگاه جندالله طراحی و منتشر شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ