تاریخ : سه شنبه 24 بهمن 06:30
کد خبر : 659672
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

تولیدات متنی-ابراهیم حاتمی کیا

تولیدات متنی-ابراهیم حاتمی کیا

امتنی در حمایت از سخنان ابراهیم حاتمی کیا در جشنواره فیلم فجر به همت خواهران مجموعه جندالله تنظیم گردید.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج جندالله  حوزه 262 میعاد  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،

بگو ای دلاور مرد جبهه ها ...

بگو واگویه های مادران داغ دیده را...

بگو از جان فشانی های جوانان سرزمینت که در دیار غربت نگاهبانان ناموس کشورند تا همانان  اینجا با خیالی آسوده روسری هاشان را برسر نیزه کنند...

بگو از سید مصطفی ها و مسعودها و سلیمانی ها و نترس....

نترس

اینجا عدهای هستند تا درآرامشی خفت بار و بغض آلود خط کشند بر تمام حقیقت ها و راستی ها

بگو....

که پشت این خنده های ریاکارانه جهنمی از کینه و دشمن دوستیست....

 

(میرزایی)سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ