پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
یکشنبه 01 بهمن 1396 -

رای به سایت :
53
محبوب

برگزاری جشنواره سرود (یاران محراب)
حوزه فرهنگی هنری یاران محراب
برگزاری جشنواره سرود (یاران محراب)
    تاریخ› یکشنبه 01 بهمن 1396 - 03:30

جشنواره سرود (یاران محراب)به همت معاونت فرهنگی اجتماعی ناحیه حبیب ابن مظاهر با موضوعات استکبارستیزی و ضد صهیونیستی و... برگزار مینماید.

اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران و برادران  مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران و برادران مجموعه جندالله
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 18:08

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

اهدا بن استخر توسط فرمانده مجموعه  به اعضای شورای پایگاه جندالله
اهدا بن استخر توسط فرمانده مجموعه به اعضای شورای پایگاه جندالله
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 13:14

بن استخر توسط فرمانده مجموعه به اعضای شورای پایگاه جندالله اهدا گردید.

اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 12:55

نماز جماعت ظهر و عصر با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

اقامه ی نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 12:52

نماز جماعت صبح با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 10:01

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

برگزاری دعای ندبه هر جمعه در پایگاه جندالله
برگزاری دعای ندبه هر جمعه در پایگاه جندالله
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 09:55

دعای پر فیض ندبه جمعه هر هفته به همت خواهران و برادران پایگاه جندالله برگزار میگردد.

اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› شنبه 30 دي 1396 - 09:52

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 11:01

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت ظهر و عصر با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 10:35

نماز جماعت ظهر و عصر با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین جوانان در پایگاه جندالله
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 10:30

حلقه ی صالحین جوانان به سرگروهی خواهر اموری فرد در پایگاه جندالله برگزار گردید.

برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 10:24

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

حضور خواهران مجموعه جندالله در مسابقه ی تیراندازی و آموزش اسلحه کشی در حوزه 262میعاد
حضور خواهران مجموعه جندالله در مسابقه ی تیراندازی و آموزش اسلحه کشی در حوزه 262میعاد
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 10:18

خواهران مجموعه جندالله در مسابقه ی تیراندازی و آموزش اسلحه کشی در حوزه 262میعاد شرکت کردند.

برگزاری هیئت منتظران موعود به همت خواهران مجموعه جندالله
برگزاری هیئت منتظران موعود به همت خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 00:31

هیئت منتظران موعود به همت خواهران مجموعه جندالله در روز سه شنبه برگزار گردید.

برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
برگزاری حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت به سرگروهی خواهر عباسی در پایگاه جندالله
    تاریخ› پنجشنبه 28 دي 1396 - 00:19

حلقه ی صالحین میانسالان شهید همت در پایگاه جندالله به سرگروهی خواهر عباسی برگزار گردید.

برگزاری دعای ندبه هر جمعه در پایگاه جندالله
برگزاری دعای ندبه هر جمعه در پایگاه جندالله
    تاریخ› چهارشنبه 27 دي 1396 - 23:59

دعای پر فیض ندبه جمعه هر هفته به همت خواهران و برادران پایگاه جندالله برگزار میگردد.

انتشار سند جعلی از سپاه تهران در فضای مجازی
یک دروغ آشکار
انتشار سند جعلی از سپاه تهران در فضای مجازی
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 08:29

امروز در ادامه تحرکات خرابکارانه کوردلان و پس از فروکش کردن روزهای ناآرام و اختشاشات هرچند کوچک اما نافرجام 96،سپاه تهران با جعل سندی کذب مورد این حملات قرار گرفت.

برگزاری نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
برگزاری نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 1396 - 10:00

نماز جماعت صبح با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه برگزار گردید.

اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
اقامه ی نماز جماعت مغرب و عشا با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 1396 - 09:57

نماز جماعت مغرب و عشا با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه اقامه گردید.

برگزاری نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
برگزاری نماز جماعت صبح با حضور خواهران مجموعه جندالله
    تاریخ› یکشنبه 24 دي 1396 - 11:11

نماز جماعت صبح با حضور جمعی از خواهران مجموعه جندالله در مسجد جامع جعفریه برگزار گردید.

RSS
1 2 3 4... 34