پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
پنجشنبه 02 خرداد 1398 -

رای به سایت :
130
محبوب

کارگاه آموزشی بصیرت افزایی با موضوع
به همت حوزه 262 میعاد:
کارگاه آموزشی بصیرت افزایی با موضوع
    تاریخ› یکشنبه 01 شهريور 1394 - 20:00

کارگاه آموزشی بصیرت افزایی به منظور تعالی و زندگی بهتر با حضور بسیجیان پایگاه جندالله برگزار می شود.

RSS