پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
130
محبوب

قربانعلی علی مرادی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  دهلران

شهید قربانعلی علی مرادی متولد 1346درتاریخ شهادت :1367دهلران مفقودالعصرشدند.

خاطره ای ازشهید قربانعلی مرادی :

شهید قربانعلی علی مرادی دراصفحان سربازبودن که موقعه جنگ اعزام میشود به جبهه که خدمت ایشون تمام شده بود اما چهارماه اضافه خدمت خورد که وبلاخره به درجه شهادت نائل شدند.ومفقودالعصرشدند.وایشون جزوءنیروی مسلح ایران بودنددرجبهه شهید قربانعلی علی مردای ارپی چی زن بودن ودر درمنطقه ی دهلران مستقربود.

هدف شهید قربانعلی علی مردای :جبهه رادوست داشت وبخاطردفاع از وطن وخانواده و...به درجه شهادت نائل شد ومفقودالعصرشد.