پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
سه شنبه 26 دي 1396 -

رای به سایت :
50
محبوب

شهید محمدرضا رجبی نصیر

تاریخ شهادت:  1366-01-25
محل شهادت:  شلمچه

شهید محمدرضارجبی نصیر درتاریخ 1366/1/25درشلمچه به درجه شهادت نائل شدند.