پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
پنجشنبه 31 خرداد 1397 -

رای به سایت :
112
محبوب

شهید محمدرضا رجبی نصیر

تاریخ شهادت:  1366-01-25
محل شهادت:  شلمچه

شهید محمدرضارجبی نصیر درتاریخ 1366/1/25درشلمچه به درجه شهادت نائل شدند.