پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
شنبه 26 اسفند 1396 -

رای به سایت :
81
محبوب

شهید هاشم رستمی

تاریخ شهادت:  1361-07-19
محل شهادت:  سومار

شهید هاشم رستمی متولد 1340/08/01نام پدرمحمدمیزان تحصیلات راهنمایی که وضعیت تاهل :مجردمحل شهادت سومار