پایگاه مقاومت بسیج جندالله
 
سه شنبه 26 دي 1396 -

رای به سایت :
50
محبوب

شهید هاشم رستمی

تاریخ شهادت:  1361-07-19
محل شهادت:  سومار

شهید هاشم رستمی متولد 1340/08/01نام پدرمحمدمیزان تحصیلات راهنمایی که وضعیت تاهل :مجردمحل شهادت سومار