قسم | فرهنگی
   
پایگاه مقاومت بسیج جان نثاران مهدی(عج)
 
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

رای به سایت :
13
محبوب

برگزاری نمایش قرآنی در سینما بهاران
برگزاری نمایش قرآنی در سینما بهاران
    تاریخ› چهارشنبه 01 مرداد 1393 - 19:00

پایگاه جان نثاران مهدی (عج) در نظر دارد نمایش قرآنی در سینما بهاران برگزار نماید.

RSS