پایگاه مقاومت بسیج جان نثاران مهدی(عج)
 
یکشنبه 06 اسفند 1396 -

رای به سایت :
12
محبوب

برگزاری نمایش قرآنی در سینما بهاران
برگزاری نمایش قرآنی در سینما بهاران
    تاریخ› چهارشنبه 01 مرداد 1393 - 19:00

پایگاه جان نثاران مهدی (عج) در نظر دارد نمایش قرآنی در سینما بهاران برگزار نماید.

RSS