تاریخ : یکشنبه 29 مهر 11:53
کد خبر : 720214
سرویس خبری : شهر
 

توزیع اش نذری در نمایشگاه یاد یاران

توزیع اش نذری در نمایشگاه یاد یاران

پایگاه وحدت در نمایشگاه یاد یاران ناحیه حبیب ابن مظاهر اش نذری بین بازدید کنندگان نمایشگاه توزیع کرد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج وحدت  حوزه 250 مبین  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،همزمان با برگذاری نمایشگاه یاد یاران ناحیه حبیب ابن مظاهر،پایگاه وحدت اش نذری بین بازدیدکنندگان نمایشگاه توزیع کرد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ