پایگاه مقاومت بسیج وحدت
 
سه شنبه 02 بهمن 1397 -

رای به سایت :
65
محبوب

جعفر عظمت پیکمردی

تاریخ شهادت:  1363-12-22
محل شهادت:  جزیره مجنون