پایگاه مقاومت بسیج وحدت
 
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

رای به سایت :
65
محبوب

جعفر عظمت پیکمردی

تاریخ شهادت:  1363-12-22
محل شهادت:  جزیره مجنون