پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر
 
یکشنبه 27 اسفند 1396 -

رای به سایت :
168
محبوب

تولید پوستر به یاد شهیدان فاجعه منا
تولید پوستر به یاد شهیدان فاجعه منا
    تاریخ› پنجشنبه 04 شهريور 1395 - 18:51

به پاسداشت یاد و خاطره فاجعه مرگبار منا پوستری به کوشش مسئول فضای مجازی پایگاه مالک اشتر تولید شد.

RSS