پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر
 
چهارشنبه 30 خرداد 1397 -

رای به سایت :
170
محبوب

تولید پوستر به یاد شهیدان فاجعه منا
تولید پوستر به یاد شهیدان فاجعه منا
    تاریخ› پنجشنبه 04 شهريور 1395 - 18:51

به پاسداشت یاد و خاطره فاجعه مرگبار منا پوستری به کوشش مسئول فضای مجازی پایگاه مالک اشتر تولید شد.

RSS