پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر
 
جمعه 27 مهر 1397 -

رای به سایت :
175
محبوب

میلاد امام حسن مجتبی(ع)
میلاد امام حسن مجتبی(ع)
    تاریخ› شنبه 12 خرداد 1397 - 11:20

جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

میقات صالحین
میقات صالحین
    تاریخ› یکشنبه 10 دي 1396 - 13:52

برنامه میقات صالحین در پایگاه مالک اشتر برگزار شد.

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› یکشنبه 10 دي 1396 - 13:41

حلقه صالحین نوگلان بهشتی در پایگاه مالک اشتر برگزار شد.

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› یکشنبه 10 دي 1396 - 13:30

حلقه صالحین نونهالان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› یکشنبه 10 دي 1396 - 13:14

حلقه صالحین نونهالان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› جمعه 31 شهريور 1396 - 20:13

حلقه صالحین نو نهالان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین نوجوانان
حلقه صالحین نوجوانان
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 17:31

حلقه صالحین ویژه نوجوانان پایگاه مالک اشتر برگزار شد.

روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد
    تاریخ› جمعه 03 شهريور 1396 - 17:00

مراسم بزرگداشت روز مسجد در پایگاه مالک اشتر برگزار شد.

مسابقه
مسابقه
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 19:12

مسابقه دو میدانی در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

مسابقه
مسابقه
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 18:53

مسابقه نقاشی در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› شنبه 21 مرداد 1396 - 18:40

حلقه صالحین نونهالان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› جمعه 20 مرداد 1396 - 22:48

جلسه حلقه صالحین در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› سه شنبه 27 تير 1396 - 00:04

حلقه صالحین پیشکسوتان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› سه شنبه 20 تير 1396 - 15:42

حلقه صالحین کودکان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

بینش مطهر
بینش مطهر
    تاریخ› سه شنبه 20 تير 1396 - 15:34

کلاس بینش مطهر در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

جمع خوانی
جمع خوانی
    تاریخ› سه شنبه 13 تير 1396 - 00:12

جمع خوانی قرآن کریم در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› دوشنبه 29 خرداد 1396 - 00:42

حلقه صالحین کودکان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› دوشنبه 29 خرداد 1396 - 00:29

حلقه صالحین بزرگسالان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

حلقه صالحین
حلقه صالحین
    تاریخ› دوشنبه 29 خرداد 1396 - 00:22

حلقه صالحین نونهالان در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

مسابقه قرآنی
مسابقه قرآنی
    تاریخ› شنبه 23 بهمن 1395 - 22:32

مسابقه قرآن بخوانید جایزه بگیرید در پایگاه مالک اشتر برگزار شد

1 2