قسم | برچسب ها › سخنرانی
   
پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
425
محبوب
میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)
میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)

برگزاری میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)

1397/03/20 04:47
برگزاری مراسم میلاد امام حسین (ع) و حضرت ابوالفض (ع) امام سجاد (ع)
برگزاری مراسم میلاد امام حسین (ع) و حضرت ابوالفض (ع) امام سجاد (ع)

برگزاری مراسم به همراه سخنرانی و قرائت قرآن کریم

1397/03/10 09:01