تاریخ : چهارشنبه 23 خرداد 20:28
کد خبر : 696457
سرویس خبری : عکس خبری
 

دیدار با خانواده شهید

دیدار با خانواده شهید

دیدار با خانواده شهید باقر عباسی

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج علویون حوزه 250 مبین ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر دیدار با خانواده شهید باقر عباسی توسط مسول مجموعه وهمسر شهید اعضای پ.علویون روز یکشنبه ۹۷/۳/۲۱ساعت ۵:۳۰بعدازظهر
سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ