تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 09:44
کد خبر : 695677
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

نشست مهدویت

نشست مهدویت

برگزاری نشست مهدویت

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج علویون حوزه 250 مبین ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر برگزاری نشست مهدویت در ماه مبارک رمضان توسط خانم شایسته روزهای جمعه ساعت ۱۰الی۱۱صبح


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ