تاریخ : یکشنبه 20 خرداد 09:17
کد خبر : 695672
سرویس خبری : گزارش تصویری
 

میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)

میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)

برگزاری میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج علویون حوزه 250 مبین ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر برگزاری میلاد با سرسعادت امام حسن مجتبی(ع) روز پنج شنبه ۹۷/۳/۱۰ساعت ۱۱الی۱۲ظهر سخنرانی ومولودی توسط خانم مطلب زاده وطرح سوال از متن سخنرانی واهدای جوایز به برندگان ومسابقه حفظ سوره های کوتاه جز,سی ویژه کودکان واهدای جوایز


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ