قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
425
محبوب

شهید علی درودیان

تاریخ شهادت:  1362-01-23
محل شهادت:   فکه