قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
425
محبوب

محمدرضا نیک خواه

تاریخ شهادت:  1362-12-08
محل شهادت:   طلائیه

خدایا تو شاهدی من چیزی عزیزتر از جانم ندارم که فدای دین واسلام کنم،،،،،.فرازی از وصیتنامه شهید محمدرضا نیکخواه