قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
دوشنبه 29 مرداد 1397 -

رای به سایت :
425
محبوب

شعبانعلی خوارزمی

تاریخ شهادت:  1367-06-01
محل شهادت:  بوکان