پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
جمعه 23 آذر 1397 -

رای به سایت :
430
محبوب

شعبانعلی خوارزمی

تاریخ شهادت:  1367-06-01
محل شهادت:  بوکان