پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
پنجشنبه 01 فروردين 1398 -

رای به سایت :
430
محبوب

شعبانعلی خوارزمی

تاریخ شهادت:  1367-06-01
محل شهادت:  بوکان