پایگاه مقاومت بسیج علویون
 
سه شنبه 29 خرداد 1397 -

رای به سایت :
422
محبوب

شعبانعلی خوارزمی

تاریخ شهادت:  1367-06-01
محل شهادت:  بوکان