تاریخ : پنجشنبه 03 آبان 09:03
کد خبر : 720700
سرویس خبری : ادبیات و نشر
 

همایش سلمان فارسی

همایش سلمان فارسی

شرکت حلقه صالحین نوجوان پایگاه شهید لشگری در همایش سلمان فارسی و نقد کتاب به مناسبت روزبزرگداشت سلمان فارسی.97/7/25.ساعت:17:30الی19.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید لشگری  حوزه 250 مبین  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،

شرکت حلقه صالحین نوجوان پایگاه شهید لشگری در همایش سلمان فارسی و نقد کتاب  به مناسبت روزبزرگداشت سلمان فارسی.97/7/25.ساعت:17:30الی19.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ