پایگاه مقاومت بسیج شهید لشگری
 
جمعه 30 فروردين 1398 -

رای به سایت :
128
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه شهید لشگری

توضيحات:  بسیج خواهران پایگاه شهید لشگری طی چهار سال اخیر بواسطه فعالیت های زیررتبه های اول ونمونه درسطح پایگاه های حوزه 250 مبین و جزو 110 پایگاه برتراستان تهران معرفی شده است.
<p> &nbsp;بسیج خواهران پایگاه شهید لشگری درخیابان فریدون احمدی محله ابوذر واقع گردیده است که طی چهار سال اخیر بواسطه فعالیت های زیررتبه های اول ونمونه درسطح پایگاه های حوزه 250 مبین و جزو 110 پایگاه برتراستان تهران معرفی شده است. پایگاه برای دستیابی به هویت ملی وتامین نیازهای فرهنگی،ورزشی ومعنوی،محدوده ی پایگاه اقدامات وبرنامه های متنوعی ازجمله مهد قرآن برای کودکان 3تا 7 ساله برنامه هایی مانند نقاشی،بازی،حفظ سوره ها و آیات کاربردی بامعنا،اردو،جشن،شعرو... رادرنظر گرفته است؛ برگزاری برنامه های حلقه صالحین ابتدایی،نوجوانان ومیانسالان ونمازامام زمان (عج)هرهفته یکی دیگرازبرنامه های پایگاه است.</p> <p> این پایگاه با بهره گیری از فرماندهی شایسته وکادرمناسب سعی نموده که اوقات فراغت جوانان ونوجوانان محل را سازماندهی وبا برقراری کلاسهای متنوع ورزشی،علمی،قرآنی وصنایع دستی سطح توانایی ها را بهبودببخشد.این پایگاه همچنین باهدف ایجادفضای معنوی وارزشی سعی داشته که پیوندهای اجتماعی اهالی محل رامستحکم نموده و ازظرفیت های پایگاه درتمامی زمینه ها اعم از اردوهای تفریحی،زیارتی وسیاحتی نیزبهره گیرد تا به این ترتیب سطح سلامت روحی ومعنوی جوانان ونوجوانان هم افزایش یابد.</p>