پایگاه مقاومت بسیج شهید لشگری
 
سه شنبه 21 آذر 1396 -

رای به سایت :
121
محبوب

نشست تبین آسیب های شبکه های ماهواره ای
نشست تبین آسیب های شبکه های ماهواره ای
    تاریخ› دوشنبه 10 آذر 1393 - 15:43

نشستی با موضوع تبین آسیب های شبکه های ماهواره ای در دبیرستان اشرفی اصفهانی برگزار شد.

RSS