پایگاه مقاومت بسیج شهید لشگری
 
پنجشنبه 22 آذر 1397 -

رای به سایت :
128
محبوب

نشست تبین آسیب های شبکه های ماهواره ای
نشست تبین آسیب های شبکه های ماهواره ای
    تاریخ› دوشنبه 10 آذر 1393 - 19:13

نشستی با موضوع تبین آسیب های شبکه های ماهواره ای در دبیرستان اشرفی اصفهانی برگزار شد.

RSS