تاریخ : پنجشنبه 21 دي 08:22
کد خبر : 638328
سرویس خبری : عکس خبری
 

شبهه پراکنی دشمنان

شبهه پراکنی دشمنان

دشمن از ایجاد شبهه چه اهدافی را دنبال می کندسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ