تاریخ : پنجشنبه 21 دي 11:33
کد خبر : 638323
سرویس خبری : عکس خبری
 

سوتیِ قابل تامل یوسی کوهن،

سوتیِ قابل تامل یوسی کوهن،

هر مدیری که مفهوم وسیع "فضای مجازی" را معادل با تلگرام صهیونیستی تعریف می کنه شک نکن چشم و گوش اسراییله

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید رهنما  حوزه 250 مبین  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،هر مدیری که مفهوم وسیع "فضای مجازی" را معادل با تلگرام صهیونیستی تعریف می کنه شک نکن چشم و گوش اسراییله

 سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ