تاریخ : سه شنبه 09 خرداد 08:15
کد خبر : 460813
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

طرح بشارت

طرح بشارت

طرح بشارت با هدف زبان آموزی قران کریم برگزار میشود

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید رهنما  حوزه 250 مبین  ناحیه مقاومت بسیج حبیب بن مظاهر ،طرح بشارت با هدف زبان آموزی قران کریم توسط استاد حسینی روزهای شنبه از ساعت 15 در پایگاه شهید رهنما به نشانی وصفنارد، خیابان شهید رمضانی، حسینیه مسجد اعظم برگزار میگردد. حضور دراین دوره ها برای عموم آزاد بوده و به شرکت کنندگان مدرک معتبر از وزارت ارشاد اعطا میگرددسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ