پایگاه مقاومت بسیج شهدای خیبر
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
67
محبوب
برگزاری هیئت منتظران موعود
برگزاری هیئت منتظران موعود

برگزاری هیئت منتظران موعود در مسجد مسلم بن عقیل

1397/03/06 18:39
هیئت منتظران موعود
هیئت منتظران موعود

برگزاری هیئت منتظران موعود همراه با قرائت زیارت عاشورا در مسجد مسلم ابن عقیل

1396/10/21 15:36
برگزاری هیئت منتظران موعود
برگزاری هیئت منتظران موعود

هیئت منتظران موعود در منزل حاج خانم بیگدلی برگزار شد.

1396/07/28 10:41